słownik

Słownik

 

Aberracja optyczna – wada pojedynczej soczewki, układu optycznego, obiektywu, a także zwierciadła niepłaskiego, polegająca na deformacji uzyskanego obrazu, a w szczególności zniekształceniu, pogorszeniu ostrości lub niepożądanych zmianach chromatycznych. Jedną z aberracji optycznych jest aberracja sferyczna - spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia.

 

Aberacja chromatyczna -  To nieprawidłowość w działaniu układu optycznego, która polega na ogniskowaniu światła o różnej długości fali na odmiennych odległościach. Powstały błąd wynika z różnicy w ogniskowaniu soczewki zarówno dla światła fioletowego, jak i czerwonego, co ostatecznie sprawia, że obraz posiada charakterystyczne kolorowe obwódki na widocznym zdjęciu. 

 

Akomodacja (nastawność oka) – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze długości ogniskowej układu optycznego oka, tak aby na siatkówce powstawał ostry obraz oglądanego przedmiotu.

 

Aparat ochronny oka - Jego głównym zadaniem jest ochrona i zabezpieczenie oka, dlatego zbudowany się dookoła gałki ocznej. Mowa mianowicie o: powiekach, narządach łzowych, powięziach oczodołowych oraz samych oczodołach. 

 

Aparat ruchowy oka - Należy do narządów oka, który składa się głównie z mięśni gałkoruchowych, a zatem ostatecznie odpowiada za swobodne poruszanie się gałki ocznej.

 

Astygmatyzm to wada, która dotyka wielu osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Osoby te widzą wszystko w sposób niewyraźny lub zniekształcony, w zależności od stopnia nasilenia astygmatyzmu. Wadzie może towarzyszyć krótko- lub dalekowzroczność. Astygmatyzm może przeszkadzać w codziennych czynnościach wymagających widzenia z daleka (czytanie znaków drogowych) lub z bliska (czytanie gazety).

Jak można korygować astygmatyzm?

Większość przypadków astygmatyzmu można skorygować za pomocą torycznych soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem mogą również korygować krotko- i dalekowzroczność. Soczewki toryczne różnią się od soczewek sferycznych korygujących krotko- i dalekowzroczność. Są to soczewki wyłącznie na zamówienie. Ważne! Jeśli nosisz okulary - parametry soczewek okularowych różnią się od parametrów soczewek kontaktowych. W tym przypadku potrzebna jest nowa recepta.

 

Astygmatyzm wtórny powstaje w wyniku urazu mechanicznego oka, często pojawia się po przeszczepie rogówki, może też wystąpić po operacji zaćmy wykonanej starszą techniką (PUZ).

 

Autokolimator - Jest układem składającym się z kolimatora i zwierciadła płaskiego, które wspólnie odpowiadają za odwrócenie biegu wiązki światła i jednoczesne jej zogniskowanie. Autokolimator stosowany jest w celach badawczych odnośnie problemów mechanizmów wykonujących przemieszczenia równoległe. 

 

Barwa biała - Jest to najjaśniejsza ze wszystkich barw, która składa się ze zrównoważonej ilości barw prostych odbieranych przez człowieka jako najjaśniejsze z całego otoczenia. Barwa biała inaczej jest najbardziej świetlistą odmianą szarości.

 

Błona naczyniowa - Inaczej nazywana jest błoną środkową gałki ocznej, która składa się w większości z naczyń krwionośnych. Błona pełni funkcję odżywczą i zapewniająca tlen w siatkówce oka, co ostatecznie nadaje również kolory tęczówce.

 

Błona zewnętrzna - To pierwsza i najbardziej wysunięta na zewnątrz warstwa gałki ocznej, która wyróżnia się włóknistą strukturą. 

 

Choroba Graves-Basedowa -  Należy do chorób autoimmunologicznych, która objawia się przede wszystkim w postaci nadczynności tarczycy. Do głównych symptomów można zaliczyć także wytrzeszcz oczu, zaburzenia poruszania gałek ocznych, zez oraz podwójne widzenie. 

 

Dalekowzroczność - dalekowidze dobrze widzą z daleka, jednak wyraźne widzenie z bliska jest dla nich trudne bądź zupełnie niemożliwe. W skrajnych przypadkach muszą stale wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, niezależnie od odległości. Może to utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie i pisanie. Większość przypadków nadwzroczności można skorygować za pomocą sferycznych soczewek kontaktowych o mocach ujemnych.

 

Dyfrakcja - Zjawisko fizyczne polegające na zmianie ukierunkowania fali w wyniku natknięcia się na przeszkodę lub znajdowania się w jej pobliżu. Najlepiej widoczna dyfrakcja występuje w zetknięciu z przeszkodami o porównywalnej długości wobec fali. 

 

Dyspersja -  Jest to określenie zaczerpnięte z dziedziny optyki, gdzie oznacza zależność współczynnika załamania ośrodka od długości fali. Opiera się na twierdzeniu, że światło o różnych długościach załamuje się i rozszczepia. 

 

Dystorsja -  Pojawia się w momencie zniekształcenia układu optycznego, gdzie wada polega na odmiennym powiększaniu się obrazu względem odległości do osi optycznej instrumentu. 

 

DVD (ang. Dissociated Vertical Deviation) - To zdysocjowane odchylenie pionowe, czyli inaczej zaburzenie położenia oka. Polega ono na okresowym i powolnym dryfowaniu gałki ocznej do góry, co może występować nawet w obu gałkach. Bardzo często DVD można spotkać u niemowlaków z wadą zeza zbieżnego.

 

Eksces akomodacyjny -  Prowadzi do znacznego zwiększenia się zeza zbieżnego podczas patrzenia z bliska. 

 

Episkop - To urządzenie pozwalające na wyświetlanie obrazów oświetlonych światłem odbitym od ściany czy innego przedmiotu. Rzutowanie umożliwia prezentowanie różnych materiałów w znacznym powiększeniu. 

 

Esophoria -  To naukowa nazwa dla zeza zbieżnego ukrytego, który przejawia się widocznym uciekaniem jednego oka do wewnątrz podczas zamyślenia, zmęczenia czy zasłonięcia jednego oka. 

 

Esotropia -  Oto inna nazwa dla zeza zbieżnego (strabismus convergens), czyli nierównoległego ustawienia gałek ocznych, z których jedno ucieka w wewnętrzną stronę – w kierunku nosa. 

 

Exophoria -  Naukowa nazwa dla zeza zbieżnego ukrytego. Jest to zez okresowy, gdzie jedno oko zaczyna uciekać na zewnątrz podczas zamyślenia, zasłonięcia jednego oka czy też zmęczenia. 

 

Exotropia -  Oznacza określenie dla zeza rozbieżnego (strabismus divergens), czyli nierównoległego rozstawienia gałek ocznych, gdzie jedno z oczu ucieka na zewnątrz. 

 

Film łzowy - Występuje w postaci cieczy i obejmuje całą zewnętrzną część oka. Film łzowy powstaje w głównej mierze z łez, a przyczynia się do nawilżenia oka, jego płynnego poruszania się i utrzymania w sterylnych warunkach. 

 

Fuzja -  Oznacza już drugi stopień widzenia obuocznego, który przejawia się zlewaniem dwóch obrazów w, jeden przy czym każdy z nich pochodzi z innego oka. 

 

Gałka oczna - Stanowi jeden z ważniejszych narządów oka, podobnie jak aparat ochronny i ruchowy oka. Gałka oczna jest oczywiście okrągła, a jej długość osiowa liczona jest na około 24 mm, natomiast masa wynosi 7 g. Odpowiada za widzenie, dzięki licznym elementom wewnątrz jej struktury. 

 

Goniometr -  To urządzenie przeznaczone do mierzenia kątów dwuściennych pryzmatów, a także klinów optycznych. Poza tym mogą posłużyć do zbierania pomiarów kątowych odległości linii widmowych, promieni ugiętych na siatce dyfrakcyjnej albo pryzmacie rozszczepiającym. Goniometr służy również do wyznaczania i badania współczynników załamania szkła w funkcji długości fali. 

 

Heterophoria -  Istnieje także pod powszechną nazwą zeza ukrytego, czyli okresowego, który ujawnia się w momencie zmęczenia, zamyślenia albo zasłonięcia jednego oka. 

 

Hypermetropia - Zwana potocznie nadwzrocznością jest determinowana genetycznie poprzez wrodzoną wadę wzroku. Wynika ona ze skróconej gałki ocznej, co pojawia się najczęściej u dzieci, lecz z czasem hypermetropia zmniejsza się. Jednak, gdy osiągnie już wyższe wartości może powodować zeza zbieżnego, którego u dzieci należy leczyć za pomocą korekcji okularami lub szkłami kontaktowymi, a u dorosłych istnieje już możliwość przeprowadzenia zabiegu laserowego na nadwzroczność.

 

Infantile esotropia -  Jest książkową nazwą dla zeza zbieżnego niemowlęcego, czyli zeza zbieżnego obu oczu o dużym kącie. Zazwyczaj pojawia się około 6. miesiąca życia dziecka, a nieleczony w późniejszym wieku może przekształcić się w dodatkowo w zeza skośnego, DVD albo oczopląs ukryty. Tego rodzaju schorzenia oczu u dzieci wymagają już leczenia operacyjnego. 

 

Interferometr -  To przyrząd pomiarowy, który działa na zasadzie interferencji fal, czyli nakładania się na siebie dwóch fal spójnych. W rezultacie powstają obszary, wygaszanie oraz wzmacnianie drgań, które dzięki dokładnej obserwacji umożliwiają pobranie szczegółowych pomiarów odległości albo określenie przestrzennych wymiarów badanego obiektu. Interferometry wykorzystują podczas swoich badań fale świetlne, mikrofale lub elektrony, które w skali mikroświata traktowane są jako fale materii.  

 

Jednoczesna percepcja -  Odnosi się do najniższego stopnia widzenia obuocznego, który polega na zdolności mózgu do postrzegania w tym samym czasie obrazów z obu oczu naraz. 

 

Keratoskop -  Jest to urządzenie, które umożliwia stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości występujących w krzywiźnie rogówki oka. 

 

Kolimator -  Jest to przyrząd, który przetwarza padające światło lub strumień cząstek w równoległą wiązkę lub taką o określonej zbieżności. To urządzenie jest również częścią składową układów optycznych jak oświetlacze mikroskopowe, a do jego podstawowego wyposażenia można zaliczyć soczewkę wypukłą lub zwierciadło wklęsłe. W rezultacie światło przechodzące z ogniska przez soczewkę tworzy wiązkę równoległą. Kolimatory są najczęściej stosowane jako symulatory w celu nieskończoności albo bardzo dużej odległości.  

 

Koma -  Zwana jest inaczej aberracją komatyczną i stanowi jedną z wad układów optycznych, która polega na utworzeniu się plamki w kształcie komety. Pochodzi ona z połączenia wiązki promieni światła padającej z punktu spoza osi optycznej, która przechodzi jednocześnie przez układ optyczny. Zniekształcenie zwiększa się wraz z odległości źródła światła od osi optycznej. 

 

Krążek rozproszenia - To zogniskowany punkt obrazu, który pojawia się przed lub za elementem światłoczułym, gdzie w rezultacie miejsce to przypomina kształtem krążek. 

 

Krótkowzroczność - to niewyraźne widzenie oddalonych obiektów. Krótkowidze z bliska widzą wyraźnie, jednak obiekty oddalone o kilka metrów czy nawet centymetrów stają się zamglone. Może to utrudniać prowadzenie samochodu, ćwiczenie na siłowni, uprawianie sportu czy rozpoznawanie twarzy z odległości. Większość przypadków krótkowzroczności (miopii) można skorygować za pomocą sferycznych soczewek kontaktowych o mocach ujemnych.

 

Krzywizna soczewki - Jest określana przez optometrystę, który wyznacza odpowiednią krzywiznę dla soczewek kontaktowych pacjenta. Wówczas należy kierować się jego wytycznymi przy dokonywaniu ich zakupu, podobnie jak wskazaną ilością dioptrii. 

 

Lampa szczelinowa -  Może występować także pod nazwą biomikroskopu, a jej zadaniem jest badanie przedniego odcinka i wnętrza oka poprzez wąski strumień światła, który może być ustawiony pod różnym kątem względem powierzchni rogówki. 

 

Leniwe oko -  W naukowym języku nazywane jest także amblyopią lub niedowidzeniem. Oznacza obniżenie ostrości widzenia przy optymalnej korekcji i braku jakichkolwiek zmian organicznych w oku. W rezultacie oko nie uczestniczy w procesie widzenia, a to z kolei prowadzi do zeza lub wady refrakcji. „Leniwe oko” możliwe jest do wyeliminowania leczeniem do 7. roku życia poprzez zaklejenie lepiej widzącego oka specjalnymi plastrami albo prowadzenie ćwiczeń pleoptycznych. 

 

Luneta Galileusza -  Składa się z obiektywu jako soczewki skupiającej oraz okularu rozpraszającego. Otrzymany obraz z lunety Galileusza jest pozornie powiększony, prosty i nieodwrócony, a wykorzystywany jest najczęściej przy produkcji lornetek teatralnych, które posiadają w sobie w zasadzie dwie wyżej omawiane lunety.  

 

Luneta Keplera -  Składa się z dwóch soczewek, gdzie pierwsza z nich funkcjonuje jako obiektyw pomniejszając i odwracając obraz, natomiast druga pełni rolę lupy o mniejszej lub większej średnicy w zależności od rodzaju lunety. Dodatkową soczewkę polową wstawia się w miejscu, gdzie powstaje obraz, a działa ona na podobnej zasadzie co kondensator w projektorze. Mianowicie ustawia promienie światła na lupę, a tym samym poszerza pole widzenia. W rezultacie soczewka polowa i lupa tworzą okular, gdzie wielkość ogniskowej obiektywu wpływa na długość lunety i powiększenie widzianego obrazu. 

 

Lunetka dioptryjna -  Służy przede wszystkim do kontrolowania i badania skolimowania wiązki podawanej przez kolimator, czyli przyrząd do przetwarzania strumienia światła o określonej rozbieżności. 

 

Moc soczewki (moc sferyczna, PWR/SPH)- chociaż bardzo zbliżona do mocy szkieł okularów, może się różnić. Powodem takiego stanu rzeczy może być to, że soczewka kontaktowa znajduje się bliżej oka i widzenie może okazać się lepsze, niż w przypadku okularów. Obraz widziany w okularach, podczas korekcji krótkowzroczności, zmniejsza się i nie jest naturalnej wielkości.

 

Nadwzroczność starcza - Wada wzroku występująca u osób starszych, u których z wiekiem odczuwalna staje się zmiana współczynnika załamania światła przez rogówkę, gdzie średnio zmienia się o półtora dioptrii w wieku 70 lat, a o 2,5 po ukończeniu 80. roku życia. 

 

Niedowidzenie -  Inaczej amblyopia, czyli osłabienie ostrości widzenia. Nie jest to związane z korekcją optyczną ani zmianami organicznymi oka, a ewentualnie z zezem lub wadą refrakcji. Oko staje się neutralne w procesie widzenie, a wyleczyć można je maksymalnie do 7. roku życia przed zakończeniem dojrzewania układu wzrokowego. Wówczas jedno oko – lepiej widzące – zakleja się specjalnymi plastrami, a także można zastosować się do ćwiczeń pleoptycznych. 

 

Oftalometria - Polega na mierzeniu refrakcji oka za pomocą metody przedmiotowej, gdzie mamy do czynienia z aparatem składającym się z części lunetowej wraz z układem optycznym. Po obu stronach urządzenia znajduje się źródło światła, które następnie rzutuje na rogówkę oka czterema obrazkami figur geometrycznych. W oparciu o wielkość i ustawienie odbitych obrazów można ustalić krzywiznę rogówki i położenie południków głównych oka. 

 

Pachymetria -  To słynna metoda służąca zdiagnozowaniu grubości rogówki, co zazwyczaj wykonuje się u osób, u których podejrzewa się lub stwierdzono jaskrę i nadciśnienie oczne. Właśnie zmiany rogówki są jednym z głównych czynników rozwijania się tych chorób. Co więcej, pachymetria stosowana jest przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce za pomocą specjalnego urządzenia – pachymetru. Wówczas możliwe jest zbadanie jej grubości poprzez kilka nowoczesnych metod badań oczu.

 

Perymetr - To aparat służący głównie do badania i diagnozowania pola widzenia u pacjenta. 

 

Perymetria - To badanie, dzięki któremu możliwe jest zdiagnozowanie jaskry, choroby nerwu wzrokowego, odwarstwienia siatkówki czy też innego rodzaju chorób siatkówki. Perymetria bada pole widzenia oka poprzez rzutowanie siatkówki na powierzchnię kulistą. 

 

Prezbiopia to wada wzroku związana z wiekiem, która dotyka niemal wszystkich. Po ukończeniu 40. lub 50. roku życia mogą wystąpić trudności z wyraźnym widzeniem bliskich obiektów, takich jak druk w książce czy gazecie, szczególnie przy słabym oświetleniu. Bez odpowiedniej korekcji prezbiopia może powodować bóle głowy i zmęczenie oczu, kiedy praca wymaga patrzenia z bliska.

 

Promień krzywizny (BC) - zależy od kąta wypukłości gałki ocznej. Jego pomiar wykonywany jest przez lekarza okulistę i musi być odpowiednio dobrany, aby soczewka dobrze przylegała do oka. Niweluje to ryzyko wystąpienia otarć i zgubienia soczewki, bądź nieszczęśliwego przedostania się pod powierzchnię powieki. Jeśli soczewka kontaktowa jest zbyt „luźna” na oku może np. być odczuwana i powodować dyskomfort, natomiast zbyt „ciasna” soczewka może np. powodować uszkodzenie nabłonka rogówki.

 

Polaryskop -  Urządzenie przeznaczone do sprawdzania naprężeń i ich intensywności w soczewce.  

 

Polaryzacja - To inna nazwa zjawiska, podczas którego oślepiani jesteśmy przez słońce. Właśnie soczewki z filtrem polaryzacyjnym służą zapobieganiu trudnościom widzeniami, dzięki zwiększonemu kontrastowi. 

 

Porażenie nerwu czwartego - Nerw ten inaczej nazywany jest czaszkowym, który odpowiedzialny jest za poruszanie mięśniami gałki ocznej, a dokładniej mięśniem skośnym górnym. Na wskutek porażenia oko ustawione jest wyżej, co stwierdzone jest jako dodatki objaw Bielschowsky’ego. Również ubocznym efektem może stać się automatyczne pochylanie głowy w kierunku zdrowego oka.

 

Porażenie nerwu szóstego -  Znany jest także pod nazwą odwodzącego, który odpowiedzialny jest na funkcjonowanie mięśnia prostego bocznego w gałce ocznej. Jego porażenie skutkuje występowaniem zeza zbieżnego i ograniczonym odwodzeniem oczu. 

 

Porażenie nerwu trzeciego - Dotyczy to nerwu okoruchowego, czyli jednego z nerwów czaszkowych. Ich zadaniem jest unerwienie 4 z 6 mięśni poruszających gałką oczną. Takie porażenie może być już wrodzoną wadą lub nabytą w okresie dorastania, gdzie w efekcie oko ustawione jest rozbieżnie i niżej wraz z opadającą górną powieką.

 

Postępujące porażenie mięśni zewnątrzgałkowych - To genetycznie uwarunkowana wada, która przejawia się stopniowym ograniczeniem ruchomości obu gałek ocznych, przy czym dodatkowym problemem staje się opadająca górna powieka.

 

Przepuszczalność tlenu (Dk/t) - oznacza on ilość tlenu przepuszczanego przez materiał soczewki. Przepuszczalność tlenu jest niezwykle ważną właściwością materiału soczewki. Od niego zależy ile tlenu (który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania) otrzyma rogówka naszego oka. Im wyższa wartość tym lepsza. Brak wystarczającej ilości tlenu zmienia metabolizm rogówki, powoduje jej obrzęk oraz zwiększa podatność na owrzodzenia i infekcje. Dk/t jest współczynnikiem charakterystycznym dla danej grubości soczewki(zazwyczaj dla soczewki -3,00) co ułatwia porównanie różnych modeli soczewek. Przyjmuje wartości od 10-20 Dk/t do ponad 170 Dk/t.

 

Refrakcja -  Jest to zjawisko z dziedziny fizyki, które określa zmianę kierunku rozchodzenia się fal, przez co zmienia się także jej prędkość podczas przejścia do innego ośrodka. To załamanie mimo zmian długości fal, pozostawia stałą częstotliwość refrakcji. 

 

Refraktometria -  To obserwacja testowych figur, które rzutowane są przez dwa odmienne źródła światła. W momencie, gdy odbijają się od siatkówki i przechodzą przez układ optyczny zapewniają wyraźny obraz, który widziany jest osobnym przyrządzie – refraktometrze. 

 

Różnowzroczność -  W terminologii specjalistycznej nazywana jest anisometropią, czyli genetycznie wrodzoną różnicą wady refrakcji pomiędzy oczami. Najczęściej wymienianą przyczyną jest niedowidzenie. 

 

Sferometr -  Urządzenie przeznaczone do mierzenia promieni krzywizn elementów sferycznych, wśród których znajduje się między innymi soczewka. 

 

Soczewka Volka -  Jest to soczewka diagnostyczna używana między innymi do badań z użyciem oftalmoskopów, lamp szczelinowych bezkontaktowych lub kontaktowych lub wykonywania witrektomii. 

 

Spektrometr optyczny - Przyrząd używany do tworzenia i analizowania widm promieniowania świetlnego, które określamy od podczerwieni do ultrafioletu. Spektrometry tworzą światło o różnych długościach fali, które kierowane są pod zmiennym kątem albo wykorzystują różnicę długości dróg optycznych ugiętych i interferujących ze sobą promieni.  

 

Spektroskop optyczny - Jako urządzenie służy do uzyskiwania i analizowania widm promieniowania świetlnego, który określane jest od podczerwieni aż do ultrafioletu. 

 

Strabismus convergens - Potocznie nazywany zezem zbieżnym lub specjalistycznie – esotropią. To nierównoległe ustawienie gałek ocznych, gdzie jedno oko kieruje się bardziej w stronę nosa.

 

Strabismus divergens - Inaczej zez rozbieżny, czyli fachowo exotropia polegająca na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych, z których jedno oko kieruje się bardziej w stronę zewnętrzną. 

 

Strabismus fixus - To łacińska nazwa dla wady potocznie określanej jako zez ustalony, czyli spowodowany zwłóknieniem jednego lub kilku mięśnie zewnątrzgałkowych. W rezultacie zauważalny jest brak ruchu w kierunku przeciwnym do działania zajętego mięśnia, co najczęściej występuje u osób w zaawansowanej krótkowzroczności. 

 

Strabismus obliquus - To po prostu zez skośny, który stanowi jeden z rodzajów zeza pionowego. Różnica jest szczególnie zauważalna w momencie, gdy chore oko skierowane jest w stronę nosa, co powoduje pionowe odchylenie. Wynika to z nadczynności mięśnia skośnego dolnego, a w życiu codziennym powoduje również instynktowne pochylanie głowy w kierunku zdrowego oka podczas patrzenia. 

 

Siatka dyfrakcyjna - Podstawowy przyrząd do wykonywania analizy widmowej poprzez wykorzystanie układu równoległych i jednakowo ustawionych szczelin. 

 

Skiaskopia - Słynna obiektywna metoda badania wad refrakcji, która znana jest też pod nazwą retinoskopii. W trakcie skiaskopii oko pacjenta jest oświetlane specjalnym przyrządem – skiaskopem, co pozwala na dokonanie obserwacji odbitego światła od dna oka. W rezultacie można stwierdzić czy kierunek promieni światła jest uzależniony od stanu refrakcji. 

 

Soczewka Fresnela -  Można spotkać ją również pod nazwą soczewki schodkowej czy pierścieniowej, a składa się ona z koncentrycznych pierścieni, które stanowią pocienione części soczewki. Najczęściej jednak jest ona skonstruowana z warstwy rozpraszającego kolimatora oraz skupiającego kolektora. 

 

Stereopsja - To inaczej widzenie przestrzenne, czyli trzeci najwyższy stopień widzenia obuocznego. Postrzeganie głębi występuje, gdy oczy oddalone są od siebie o odległość źrenic, natomiast obraz powstały w jednym oku różni się w niewielkim stopniu od obrazu z drugiego oka. Nazwą zamienną dla tego zjawiska jest także dysparacja siatkówkowa. 

 

Synoptofor -  Jego zadaniem jest zdiagnozowanie obiektywnego i subiektywnego kąta zeza, percepcji, fuzji i stereopsji, zakresu supresji czy korespondencji siatkówkowej. Dzięki zastosowaniu tego aparatu, można również podjąć się leczenia zeza, w tym również heteroforii, czyli zeza ukrytego oraz zezów okresowych.  

 

Średnica soczewki (DIA) - jej rozmiar zależny od wielkości rogówki. Zbyt duża soczewka będzie odpowiedzialna za zniekształcenia obrazu, podczas patrzenia na boki. Może powodować również zamazywanie widzianych kątem oka przedmiotów. Za mała soczewka będzie odpowiedzialna, za nieodpowiednie nawilżanie i zły przepływ łez oraz dostarczanie tlenu.

 

Tablice Ishihary -  Zwane są również tablicami pseudoizochromatycznymi Ishihary, a używane są powszechnie przez okulistów do sprawdzenia zdolności pacjentów do rozróżniania koloru czerwonego i zielonego.  

 

Tłuszczyk - Jest nim wypukła, żółto-biała masa tkankowa o łagodnej strukturze, która położona jest na spojówce gałkowej jednocześnie od strony nosa i skroni w stosunku do rogówki. Tłuszczyk zawiera w sobie osady amorficznej i bezbarwnej substancji, która znajduje się obrębie elastycznej tkanki zwyrodnieniowej.

 

Twardówka -  To biała i grubsza warstwa ochronna, która jednocześnie nadaje kształt gałce ocznej, a także ochronią ją i podtrzymuje. Można podzielić ją na dwie części, gdzie z przodu przechodzi w rogówkę, a z tyłu łączy się z pochewką nerwu wzrokowego. 

 

Objaw Bielschowsky'ego -  Jest nieodłącznym elementem porażenia mięśnia skośnego górnego i polega przede wszystkim na powiększeniu się wady zeza pionowego po pochyleniu głowy na stronę chorego oka. 

 

Oczodół - To jama kostna, w której znajduje się narząd oka, a mianowicie gałka oczna.  

 

Oczopląs - Naukową nazwą jest nystagmus, czyli regularne i niekontrolowane ruchy obu oczu. Efektem ubocznym jest również zmniejszenie ostrości widzenia, a także podświadome wyrównawczne ustawienie głowy. Wyleczenie oczopląsu jest niemożliwe, aczkolwiek przeprowadza się operacje na mięśniach zewnątrzgałkowych, dzięki którym częściowo można wyeliminować wyrównawcze ustawianie głowy lub zeza. 

 

Oczopląs pionowy -  Zwany fachowo nystagmus verticalis, którego niekontrolowane ruchy rytmicznie odbywają się na płaszczyźnie pionowej.  

 

Oczopląs poziomy - Inną nazwą jest nystagmus horisontalis, czyli oczopląs, którego niekontrolowane ruchy przemieszczają się na płaszczyźnie poziomej.

 

Oczopląs rotacyjny -  Jest typem oczopląsu, gdzie ruchy gałek ocznych odbywają się rotacyjnie wokół osi przedniej i tylnej.   

 

Oftalmopatia tarczycowa -  Polega na zaburzeniu ruchomości gałek ocznych przy nadczynności tarczycy i objawia się między innymi podwójnym widzeniem oraz ograniczeniem ruchomości oczu. W niektórych przypadkach wymaga leczenia operacyjnego na mięśniach zewnątrzgałkowych. 

 

Operacja zeza -  Jest skomplikowanym zabiegiem, który polega na osłabieniu lub wzmocnieniu, w zależności od typu i stopnia nasilenia zeza, odpowiednich mięśni zewnątrzagałkowych. 

 

Paletki Lei Hyvarinen - To specjalne narzędzia do badania funkcji wzrokowych u niemowląt w postaci paletek prążkowanych lub obrazków do sprawdzania widzenia z bliży i dali.

 

Zez akomodacyjny - Inaczej nazywany jest zezem zbieżnym, który jest dużo większy do bliży niż do dali, a zazwyczaj wiąże się z wystąpieniem nadwzroczności, która leczona jest mocami o wartości dodatniej.

 

Zez ku dołowi - To hypotropia, czyli nierównoległe ustawienie gałek ocznych, gdzie jedno oko niekontrolowanie ucieka ku dołowi.

 

Zez ku górze - Polega na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych, gdzie jedno oko ucieka ku górze, a profesjonalnie nazywany jest hypertropią.

 

Zez ostry - Pojawia się niespodziewanie i może wynikać z porażenia jednego z mięśni zewnątrzgałkowych albo zdekompensowania zeza ukrytego. Objawami najczęściej jest podwójne widzenie, co można w szybki sposób wyleczyć, by odzyskać widzenie obuoczne.

 

Zez pionowy - Spowodowany jest najczęściej zezem skośnym w związku z niedoczynnością mięśnia skośnego górnego albo nadczynności mięśnia skośnego dolnego. W rezultacie zeza pionowego dotknięte oko ucieka niekontrolowanie do dołu lub ku górze.

 

Zez porażenny - Nauka nazwa brzmi – strabismus paraliticus, co oznacza porażenie jednego z nerwów czaszkowych, czyli mięśni zewnątrzgałkowych, które odpowiadają na poruszanie się oka. Zez porażenny objawia się podwójnym widzeniem i ograniczoną ruchomością oka w kierunku działania odpowiedniego mięśnia. Można wyszczególnić pewne rodzaje zeza: porażenie nerwu trzeciego, nerwu bloczkowego lub odwodzącego.

 

Zez pozorny - To fałszywe wrażenie występowania zeza, mimo równoległego ustawienia gałek ocznych, co może być spowodowane zbyt szerokim lub wąskim rozstawieniem oczu albo szeroką nasadą nosa.

 

Zez rozbieżny ukryty - To zez okresowy, gdzie jedno oko ucieka w kierunku zewnętrznym podczas nadmiernego zmęczenia, chwilowego zamyślenia albo zasłonięcia oka.

 

Zez rozbieżny - To strabismus divergens, czyli nierównoległe ułożenie gałek ocznych, gdzie jedno oko ucieka niekontrolowanie w kierunku zewnętrznym.

 

Zez skośny - Znany też jako strabismus obliquus, czyli jeden z rodzajów zeza pionowego. Największe odchylenie widoczne jest podczas patrzenia w kierunku nosa, co jest skutkiem nadczynności mięśnia skośnego dolnego. Można zauważyć także często wyrównawcze ustawienie głowy, czyli jej pochylenie w stronę zdrowego oka. Zazwyczaj leczenie możliwe jest wyłącznie za pomocą operacji. 

 

Zwyrodnienie plamki żółtej - Powstaje w wyniku uszkodzenia centralnej części siatkówki, czyli właśnie plamki żółtej, co powoduje następnie pogorszenie widzenie lub całkowitą utratę wzroku w przypadkach krytycznych. Ta choroba oczu najczęściej dotyczy osób po 50. roku życia, a dokładniej kobiety i osoby rasy białej, co stwierdzono na podstawie badań. Sam proces leczenia odbywa się za pomocą metody fotodynamicznej, która jest w stanie zahamować postępowanie choroby, ale nie można już cofnąć jej skutków. 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.77 / 5.00 107 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-10
Super
2022-06-29
Wszystko ok

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel