słownik

Słownik

Aberracja optyczna – wada pojedynczej soczewki, układu optycznego, obiektywu, a także zwierciadła niepłaskiego, polegająca na deformacji uzyskanego obrazu, a w szczególności zniekształceniu, pogorszeniu ostrości lub niepożądanych zmianach chromatycznych. Jedną z aberracji optycznych jest aberracja sferyczna - spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia.

 

Akomodacja (nastawność oka) – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze długości ogniskowej układu optycznego oka, tak aby na siatkówce powstawał ostry obraz oglądanego przedmiotu.

 

Astygmatyzm to wada, która dotyka wielu osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Osoby te widzą wszystko w sposób niewyraźny lub zniekształcony, w zależności od stopnia nasilenia astygmatyzmu. Wadzie może towarzyszyć krótko- lub dalekowzroczność. Astygmatyzm może przeszkadzać w codziennych czynnościach wymagających widzenia z daleka (czytanie znaków drogowych) lub z bliska (czytanie gazety).

Jak można korygować astygmatyzm?

Większość przypadków astygmatyzmu można skorygować za pomocą torycznych soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem mogą również korygować krotko- i dalekowzroczność. Soczewki toryczne różnią się od soczewek sferycznych korygujących krotko- i dalekowzroczność. Są to soczewki wyłącznie na zamówienie. Ważne! Jeśli nosisz okulary - parametry soczewek okularowych różnią się od parametrów soczewek kontaktowych. W tym przypadku potrzebna jest nowa recepta.

 

Astygmatyzm wtórny powstaje w wyniku urazu mechanicznego oka, często pojawia się po przeszczepie rogówki, może też wystąpić po operacji zaćmy wykonanej starszą techniką (PUZ).

 

Dalekowzroczność - dalekowidze dobrze widzą z daleka, jednak wyraźne widzenie z bliska jest dla nich trudne bądź zupełnie niemożliwe. W skrajnych przypadkach muszą stale wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, niezależnie od odległości. Może to utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie i pisanie. Większość przypadków nadwzroczności można skorygować za pomocą sferycznych soczewek kontaktowych o mocach ujemnych.

 

Krótkowzroczność - to niewyraźne widzenie oddalonych obiektów. Krótkowidze z bliska widzą wyraźnie, jednak obiekty oddalone o kilka metrów czy nawet centymetrów stają się zamglone. Może to utrudniać prowadzenie samochodu, ćwiczenie na siłowni, uprawianie sportu czy rozpoznawanie twarzy z odległości. Większość przypadków krótkowzroczności (miopii) można skorygować za pomocą sferycznych soczewek kontaktowych o mocach ujemnych.

 

Moc soczewki (moc sferyczna, PWR/SPH)- chociaż bardzo zbliżona do mocy szkieł okularów, może się różnić. Powodem takiego stanu rzeczy może być to, że soczewka kontaktowa znajduje się bliżej oka i widzenie może okazać się lepsze, niż w przypadku okularów. Obraz widziany w okularach, podczas korekcji krótkowzroczności, zmniejsza się i nie jest naturalnej wielkości.

 

Prezbiopia to wada wzroku związana z wiekiem, która dotyka niemal wszystkich. Po ukończeniu 40. lub 50. roku życia mogą wystąpić trudności z wyraźnym widzeniem bliskich obiektów, takich jak druk w książce czy gazecie, szczególnie przy słabym oświetleniu. Bez odpowiedniej korekcji prezbiopia może powodować bóle głowy i zmęczenie oczu, kiedy praca wymaga patrzenia z bliska.

 

Promień krzywizny (BC) - zależy od kąta wypukłości gałki ocznej. Jego pomiar wykonywany jest przez lekarza okulistę i musi być odpowiednio dobrany, aby soczewka dobrze przylegała do oka. Niweluje to ryzyko wystąpienia otarć i zgubienia soczewki, bądź nieszczęśliwego przedostania się pod powierzchnię powieki. Jeśli soczewka kontaktowa jest zbyt „luźna” na oku może np. być odczuwana i powodować dyskomfort, natomiast zbyt „ciasna” soczewka może np. powodować uszkodzenie nabłonka rogówki.

 

Przepuszczalność tlenu (Dk/t) - oznacza on ilość tlenu przepuszczanego przez materiał soczewki. Przepuszczalność tlenu jest niezwykle ważną właściwością materiału soczewki. Od niego zależy ile tlenu (który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania) otrzyma rogówka naszego oka. Im wyższa wartość tym lepsza. Brak wystarczającej ilości tlenu zmienia metabolizm rogówki, powoduje jej obrzęk oraz zwiększa podatność na owrzodzenia i infekcje. Dk/t jest współczynnikiem charakterystycznym dla danej grubości soczewki(zazwyczaj dla soczewki -3,00) co ułatwia porównanie różnych modeli soczewek. Przyjmuje wartości od 10-20 Dk/t do ponad 170 Dk/t.

 

Średnica soczewki (DIA) - jej rozmiar zależny od wielkości rogówki. Zbyt duża soczewka będzie odpowiedzialna za zniekształcenia obrazu, podczas patrzenia na boki. Może powodować również zamazywanie widzianych kątem oka przedmiotów. Za mała soczewka będzie odpowiedzialna, za nieodpowiednie nawilżanie i zły przepływ łez oraz dostarczanie tlenu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Zamknij
pixel